Velkommen til skolestart!

Mandag 17. august starter et nytt skoleår. Her finner du nyttig informasjon du trenger i skolestarten.

Oppmøte første skoledag

Alle elever møter på skolen til følgende tider:

  • Kl. 08.40: Vg1-elever
  • Kl. 09.00: Vg2-, og Vg3-elever
  • Kl.11.00: Voksenopplæringen

På grunn av koronasituasjonen vil det ikke bli oppmøte i Auditorium 1 i år, det kommer mer informasjon om oppmøtested for de forskjellige klassene her senere.

Elev-PC

Illustrasjon skolestart - Klikk for stort bildeIllustrasjon skolestart Mostphotos Alle elever i videregående skole må ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet.

Du trenger ikke å foreta deg noe før skolen starter, men rett etter skolestart må du velge hvilken ordning du vil ha:

1. Elev-PC fra Innlandet fylkeskommune

Du kan bruke en bærbar PC fra fylkeskommunen mot å betale en årlig egenandel som tilsvarer den laveste satsen på utstyrsstipendet fra Lånekassen (1071 kroner kommende skoleår). 

PC-en blir din når du har betalt den årlige egenandelen i tre år.

2. Egen datamaskin

Du kan bruke din egen private datamaskin, forutsatt at den har skjerm og ytelse som tilfredsstiller kravene innenfor ditt utdanningsprogram. 

Les mer om PC-ordningen

Les IKT-reglementet

Gratis læremidler

Fylkeskommunen har ansvar for at alle elever får låne nødvendige trykte og digitale læremidler.

Du får du låne de lærebøkene du trenger i forbindelse med opplæringen. Bøkene blir utlevert ved skolestart og skal leveres inn igjen før skoleslutt. Du skal behandle bøkene pent, og må erstatte bøker som blir borte eller ødelagt.

Les reglementet for utlån av lærebøker

Lån og stipend

Alle elever i videregående skole kan søke lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Husk å søke om utstyrsstipend innen fristen 15. november.

Les mer om lån og stipend

Skoleskyss

Alle elever i videregående skole som trenger skoleskyss til og fra skolen må søke om det hvert år. Du har krav på gratis skoleskyss hvis du bor mer enn 6 km fra skolen.

Du må søke selv via «MinSkyss» som er en nettbasert løsning. Det er viktig at du følger med på statusen for søknaden din. 

Les mer om skoleskyss i videregående skole

Skolebevis/elevkort

Du får mer informasjon i løpet av den første skoleuka.

Les mer om elevkort

Skoleferier og fridager

Her ser du skoleruta for kommende skoleår

Reglement og rutiner

Lurer du på noe angående fraværs- og ordensreglementet, eller hvilke rettigheter og plikter du har som elev i videregående skole? 

Les reglement og rutiner som gjelder for deg som elev

Hjelp og rådgivning

Trenger du noen å snakke med om utfordringer i skolehverdagen? Skolen har flere typer rådgivere som kan hjelpe deg. 

Les mer om skolens rådgivertjeneste

Parkering

Det er begrenset med parkeringsplasser ved skolen. Vi oppfordrer alle til å benytte alternativ transport.

Les mer om parkering ved skolen

Personvern

For å kunne kommunisere med foresatte innhentes informasjon om foresatte fra Folkeregisteret.

Les mer om hvordan Innlandet fylkeskommune behandler personopplysninger

Signaturark/returskjema

Første skoledag får du et signaturark som du skal skrive under på og levere tilbake til skolen. Hvis du er under 18 år, må også minst en av dine foresatte signere. Signaturen er en bekreftelse på at du og dine foresatte er kjent med viktig informasjon og hvilken avtale du inngår om bærbar datamaskin.

Signaturarket leveres ut i 2 (to) eksemplarer og begge arkene skal underskrives av deg. Det ene eksemplaret leveres til skolen og det andre eksemplaret beholder du selv.

Rektors hilsen

Rektor Marianne Bye ønsker deg velkommen til Sentrum videregående skole!

Les rektors hilsen

Velkommen til skolestart!

Til toppen