Velkommen som elev ved Sentrum videregående skole!

Å være rektor ved Sentrum videregående skole innebærer en hverdag med ulike aktiviteter. Jeg er heldig, og blir hvert år kjent med mange flotte elever. 

Rektor Marianne Bye - Klikk for stort bildeRektor Marianne Bye«Sentrum gir muligheter for framtida!» Dette er vår visjon som vi jobber etter hver dag.

Rom for alle

Ved Sentrum er det rom for alle typer elever enten du skal ut som lærling, ta videre studier eller gå ut i arbeid.

Vårt hovedmål er «Best mulig læringsresultat for hver enkelt elev». Derfor tilrettelegger vi og jobber kontinuerlig for at alle elever skal nå sine mål. 

Alle skal føle seg trygge og trives

Sentrum er en kombinert skole med både yrkesfaglig og studieforberedende tilbud. Vi er en relativt stor skole med ca. 590 elever. Skolen er opptatt av at alle elever skal føle seg trygge og trives. Vi har fokus på at skolehverdagen skal være forutsigbar og inkluderende for alle.

Skolens ordens- og atferdsplakat setter rammen for klassen og undervisningen, og denne følges tett opp av skolens ansatte. 

Du må gjøre jobben – vi hjelper deg fram

Vi som jobber på Sentrum er stolte av skolen og elevene våre. Jeg håper elevene også opplever at de har valgt riktig, og at de hver dag gleder seg til å komme på skolen.

Målet med å gå på skolen er læring. Å lære betyr å gjøre noe til sitt eget. Dette er en prosess der du er den viktigste deltakeren. Det er du som må gjøre jobben. Alle vi på Sentrum står klare for å hjelpe og veilede deg fram.

Velkommen som elev hos oss!

Marianne Bye, 
rektor