Parkering

Sentrum videregående skole har egen ansatteparkering, besøksparkering og eget område for parkering for elever.

Elever

Elever må parkere på egne oppmerkede plasser opp mot høgskolebygget. Du må ha gyldig parkeringsbevis, som du får ved å henvende deg i skranken på skolen.

Ansatte

Lærere kan parkere på plassen ned mot elva, og i kjelleren på skolen.

Besøkende

Parkering for besøkende er langs veien opp mot svømmehallen. Husk å få parkeringsbevis i skranken for å unngå borttauing for egen regning.

Til toppen