Elevkort

Du skal ha elevkort som viser at du er elev ved skolen. Elevkortet fungerer også som kopikort.

Fotografering av alle nye elever

Skolen tar bilde av alle nye elever til elevkortet. Fotografering til og utdeling av elevkortet skjer i løpet av de to første ukene etter skolestart. 

Du får elevkortet av kontaktlæreren din

Nye elever får elevkortet av kontaktlæreren.

Nytt klistremerke hvert skoleår

Elevkortet skal ha et klistremerke på baksiden som viser hvilket skoleår elevkortet gjelder for.

Hvis du har vært elev ved Sentrum videregående skole tidligere, har du allerede fått elevkort, og vil da bare få et nytt klistremerke som settes på baksiden. Nytt klistremerke får du av kontaktlæreren din.

Fungerer også som kopikort

Elevkortet er også et kopikort. Det kan brukes på alle skrivere som er tilgjengelig for elevene på skolen.  

Til toppen