Temamøte om ungdom og rusmilder

Vi inviterer foreldre/foresatte til møte på skolen onsdag 20.3, klokken 19.00

En gutt som holder seg for panna - Klikk for stort bilde Mostphotos

Innhold

Politiet og kommunenes SLT-koordinatorer vil informere om hvordan de jobber, trender de erfarer og virkemidler de bruker. Skolehelsetjenesten vil dele sine erfaringer med helseutfordringer ungdommen risikerer i kontakt med rusmidler. Skolen vil informere om hvilke virkemidler og rammer vi har i møte med rus. Skolen vil også fortelle om hvilke konsekvenser misbruk kan ha for læring, utvikling og videre skolegang. 
Etter en fellesøkt deler vi deltagerne inn i mindre grupper og det blir anledning til å stille spørsmål.

Når og hvor

Onsdag 20. mars kl. 19.00, i auditorium 1, Sentrum vgs

Påmelding

Påmelding skjer via svarslipp som er sendt som ranselpost, denne leveres tilbake til kontaktlærer innen mandag 18.03.24.

Med vennlig hilsen

Marianne Bye, rektor