Sentrum videregående skole

  • Skolestart


Nyheter

Maren Lindberg ble ny elevrådsleder

Maren Lindberg ble ny elevrådsleder

 

Alle elevtillitsvalgte på skolen var samlet til seminar 11.og 12. september. Nytt i år er seminaret som samlet alle trivselselevene. Her ble de enige om hva de skulle ha fokus på kommende skoleår. I tillegg ble det valgt elevrepresentanter til SMU blant trivselselevene. 

Sant & Saklig

Sant & Saklig

Markus Lindholm kommer til Sentrum med to forestillinger av Sant & Saklig fredag 19. september.

Aktivitetsdag - for å bli bedre kjent

Aktivitetsdag - for å bli bedre kjent

En dag full av aktiviteter for elever og lærere med aktivitetsløype, volleyball, tautrekking, grilling og sosialt samvær på terrassen vår og i amfiet mot Glomma. 

Tobakksfri skoletid

Tobakksfri skoletid

Skolen og skoletiden ble fra 1. juli i år lovbestemt tobakksfri. Det betyr at elever ikke kan bruke snus og røyk i skoletiden, heller ikke utenfor skolens område. Her har vi samlet noen ressurser i det forebyggende arbeidet.


Alle artikler