Sentrum videregående skole

  • Skolestart


Nyheter

Munch animert

Munch animert

Med iPad som verktøy er dette en leken innføring i å bruke animasjon til å fortelle en historie. Teknikken kan senere benyttes i framlegg og presentasjoner i mange fag. Elevene lager et kort filmmanus, en enkel historie med utgangspunkt i Edvard Munchs bilder. Deretter lager de bakgrunn og figurer, for til slutt å gjenskape bildene under kamera med animasjon.

Fortapt og funnet. Et møte med Shaun Tans verden.

Fortapt og funnet. Et møte med Shaun Tans verden.

Den kulturelle skolesekken kommer til skolen torsdag 2. oktober med tekst- og billeduniversene til den australske kunstneren Shaun Tan. Etter et innledningsforedrag i plenum kan elevene møte Tans kunst gjennom flere  "opplevelses- og lyttestasjoner".

Maren Lindberg ble ny elevrådsleder

Maren Lindberg ble ny elevrådsleder

 

Alle elevtillitsvalgte på skolen var samlet til seminar 11.og 12. september. Nytt i år er seminaret som samlet alle trivselselevene. Her ble de enige om hva de skulle ha fokus på kommende skoleår. I tillegg ble det valgt elevrepresentanter til SMU blant trivselselevene. 

Sant & Saklig

Sant & Saklig

Markus Lindholm kommer til Sentrum med to forestillinger av Sant & Saklig fredag 19. september.


Alle artikler