Sentrum videregående skole

  • Gata


Nyheter

10. klassingene kommer på utprøving

10. klassingene kommer på utprøving

Sentrum videregående skole forbereder seg nå på å ta i mot årets 10. klassinger fra ungdomsskolene i regionen. Oppmøte i det store auditoriet kl. 08.50. Skoledagen varer til kl.15.00. Velkommen!

Munch animert

Munch animert

Med iPad som verktøy er dette en leken innføring i å bruke animasjon til å fortelle en historie. Teknikken kan senere benyttes i framlegg og presentasjoner i mange fag. Elevene lager et kort filmmanus, en enkel historie med utgangspunkt i Edvard Munchs bilder. Deretter lager de bakgrunn og figurer, for til slutt å gjenskape bildene under kamera med animasjon.

Fortapt og funnet. Et møte med Shaun Tans verden.

Fortapt og funnet. Et møte med Shaun Tans verden.

Den kulturelle skolesekken kommer til skolen torsdag 2. oktober med tekst- og billeduniversene til den australske kunstneren Shaun Tan. Etter et innledningsforedrag i plenum kan elevene møte Tans kunst gjennom flere  "opplevelses- og lyttestasjoner".

Maren Lindberg ble ny elevrådsleder

Maren Lindberg ble ny elevrådsleder

 

Alle elevtillitsvalgte på skolen var samlet til seminar 11.og 12. september. Nytt i år er seminaret som samlet alle trivselselevene. Her ble de enige om hva de skulle ha fokus på kommende skoleår. I tillegg ble det valgt elevrepresentanter til SMU blant trivselselevene. 


Alle artikler