Oppfølgingstjenesten (OT)

OT består av voksne som tar kontakt med ungdom som ikke er i opplæring.

Formålet med Oppfølgingstjenesten er å sørge for at ungdom som har rett til videregående opplæring får tilbud om opplæring, arbeid eller annet tiltak.

Hvem kan vi hjelpe?

  • Ungdom som ikke er i opplæring eller har varig arbeid
  • Ungdom med rett til videregående opplæring

Kontaktinformasjon for veileder i din bostedskommune finner du på fylkeskommunens sider.

Til toppen