Voksenopplæring

Du kan ha rett til videregående opplæring for voksne fra og med det året du fyller 25 år. Det kalles voksenrett. Søk når du vil, det er ingen søknadsfrist. Du må være bosatt i fylket, ha fullført grunnskolen, men ikke videregående skole.

Senter for voksnes læring Glåmdalen har ansvar for søkere bosatt i Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Grue, Åsnes og Eidskog. 

Karriereveiledning

Alle kan søke. Tilbudet er gratis og primært for voksne. For å kunne få tilbud om veiledning, må du registrere en søknad på vigo.no. Velg videregående opplæring for voksne/realkompetansevurdering.

Trenger du karriereveiledning utover informasjon om videregående opplæring, kan du kontakte Karrieresentret i Hedmark.

Realkompetansevurdering og opplæring

Du kan ha rett til gratis realkompetansevurdering og videregående skole hvis du har voksenrett.

Vi vil invitere alle søkere til en veiledningssamtale for å avklare rettigheter og muligheter videre.  I veiledningssamtalen ser vi på hva du har av tidligere utdanning og arbeidserfaring. Opplæringen er fleksibel og kan kombineres med jobb og familie.

Undervisningen kan foregå på dagtid og/eller kveldstid med nettundervisning som supplement.

Undervisningen starter vanligvis opp hvert år i august. Dette er et svært komprimert undervisningstilbud og det må derfor påregnes stor egeninnsats. Vi anbefaler derfor at man ikke har full jobb ved siden av studiene, og det kan være en fordel å bruke to år på å ta alle fagene.

Mer om voksnes rettigheter

Tilbud skoleåret 2019/20

Generell studiekompetanse etter 23/5 regelen (du må fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak, du må ha fullført og bestått alle de seks studiekompetansefageene, og du må ha minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning.)

  • Fellesfag for yrkesfag-norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk
  • Helse- og oppvekstfag Vg1
  • Helsearbeiderfag Vg3
  • Produksjonsteknikk – modulbasert opplæring
  • Yrkessjåføropplæring
  • Byggfag- tømrer og rørlegger
  • Planlagt modulstrukturert opplæring i helsearbeiderfaget

Du kan lese om de ulike studietilbudene på vilbli.no

For spørsmål om disse lokale tilbudene, kontakt:
Eva Julie Løken
VO-koordinator
Telefon: 62 88 20 20
Mobil: 95 42 89 22

Kontaktinformasjon

E-post: voksen.sentrum@hedmark.org

Telefon: 62 88 20 00

Åpningstider:
Mandag–onsdag kl. 08.00–15.00
Avtal tid på forhånd

Besøksadresse:
Rådhusplassen 7, 2212 Kongsvinger

Postadresse:
Senter for voksnes læring i Glåmdal
Hedmark fylkeskommune
Postboks 4404, Bedriftssenteret
2345 Hamar

Til toppen